Karaciğer kist tedavisi

Abse drenajı

Nefrostomi (İdrar yolları drenajı)

Safra yolları drenajı

Drenaj nedir ve nasıl bir işlemdir?